Houd je vakkennis up-to-date en neem elke dag een kijkje op Lijfblad.nl. Zo kun je jouw klanten nog beter van dienst zijn!

Home>Nieuws>Branchenieuws>Alles over... Stichting Duurzame Inzetbaarheid...

Branchenieuws

Alles over... Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen

15 november 2013
Deel met je vrienden
 
Alles over... Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen
Om medewerkers van zelfstandige drogisterijen financieel te ondersteunen is de Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) opgericht. De stichting ondersteunt drogisterijmedewerkers van 55 jaar of ouder die minimaal 10 jaar bij een zelfstandige drogisterij werken. Een enorme steun in de rug, waar nog veel meer medewerkers gebruik van zouden moeten maken, volgens Ingrid van Pinxteren van FNV Bondgenoten.
 

Hoe is de stichting ontstaan?

‘Door de crisis en de aanhoudende con- currentiestrijd hebben vooral zelfstandige drogisten het zwaar te verduren. Dat be- tekent dat er banen gaan verdwijnen. Wij zagen de mogelijkheid om iets te kunnen betekenen om vooral de ouderen weer- baarder te maken, zodat zij tot hun 67ste kunnen blijven werken.’
 

Welke regelingen zijn hier- uit gekomen?

‘De minder-werkenregeling is een uit- komst voor werknemers van 63+. Twee jaar voor de ingangsdatum van hun ouderdomspensioen kunnen zij in aan- merking komen om 25 procent minder te werken, tegen hun volledige brutoloon. Stichting DID financiert de 25 procent aan de werkgever. Dit bespaart de werkgever kosten en biedt werknemers een prettige manier om hun werkzame leven gefinan- cierd af te bouwen. Ook blijft met deze regeling de kennis van deze medewerkers behouden voor de werkplek.’
 

Minder-werkenregeling aanvragen

Een werkgever kan voor financiering van de minder-werkenregeling in aanmerking komen door een aanvraagformulier in te vullen op www.ssagh.nl, de uitvoer- der van Stichting DID. 
 
‘Ook wilden we graag instrumenten aanbieden om mogelijkheden voor de werknemers te creëren, als een dienstverband vroegtijdig wordt beëindigd. Hier is het werk-naar-werkbegeleidingstraject uit voortgekomen. Dit biedt werknemers de mogelijkheid om zich om te laten scholen door een opleiding te volgen. Dit is vooral belangrijk vanwege de specifieke doelgroep. Ouderen die een lange tijd bij een zelfstandige drogisterij hebben gewerkt, komen vaak niet aan de slag bij grote ketens. Een omscholing naar een ander vakgebied biedt dan uit- komst om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.’
 

Werk-naar- werkbegeleidingstraject

In geval van gedwongen bedrijfssluiting, reorganisatie, surseance of faillissement kan de werkgever voor zijn oudere werknemer(s) van 55+ een beroep doen op Stichting DID ter financiering van een werk-naar-werkbegeleidingstraject. Tot zes maanden na een faillissement kan ook de werknemer zelf een beroep doen op financiering. Dit begeleidings- en/ of opleidingstraject kan bestaan uit (om)scholing, outplacement, sollicita- tietraining en andere trajecten die de arbeidsmobiliteit van de werknemer bevorderen.
 

Praktijkvoorbeelden

‘Een van de ingediende aanvragen is bijvoorbeeld een opleiding tot apo- thekersassistente. Of denk ook aan omscholing naar de zorg of tot schoon- heidsspecialiste, of andere beroepen die raakvlakken hebben met het drogiste- rijvak.’ 
 

Hoe kunnen werknemers gebruikmaken van de regelingen?

‘Werkgevers en werknemers die gebruik willen maken van de regelingen, kunnen voor meer informatie terecht op www.ssagh.nl of www.kndb.org. Ook zijn we bezig om afspraken te maken met partijen, zoals Bureau Kans en Winnen met Leren om ambassadeurs naar de winkels te sturen die werknemers op de voordelen van de regelingen kunnen wijzigen. Op die manier willen we zo efficiënt mogelijk te werk gaan en de specifieke doelgroep bereiken voor wie de regelingen bedoeld zijn, zodat de gel- den optimaal worden besteed,’ aldus Van Pinxteren.
 

Stichting DID

Stichting DID is op 1 juli 2013 door werk- gevers (KNDB) en werknemers (FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond) opgericht. De stichting maakt gebruik van het restant dat is overgebleven uit de voormalige VUT-regeling die eind 2012 is geëindigd. Door deze twee regelingen kan de stichting de resterende gelden zinvol inzetten en kan de doelgroep maximaal profiteren. ‘Ik voorzie dat de branche zeker de komende zeven jaar deze reeds opgebrachte gelden kan aan- wenden voor genoemde doelen,’ aldus Nicole Hoetjes, algemeen secretaris van de KNDB – mede-initiatiefnemer van deze nieuwe stichting en tevens voorzit- ter van Stichting DID. Hiermee geeft de branche aan belang te hechten aan het thema duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers.   
 
Kijk voor meer informatie op www.ssagh.nl of www.kndb.org.
Bron: Lijfblad 9
 
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel met je vrienden
 
Lijfblad 8

Lijfblad 8 is uit!

Bekijk bovenstaand magazine online >
doemeewin-LB08-2017-banner-rechtsbanner-tempocol-v2Canesten_Banner-Lijfbladbanner-pharmaconproefexamens-v1-2017