Houd je vakkennis up-to-date en neem elke dag een kijkje op Lijfblad.nl. Zo kun je jouw klanten nog beter van dienst zijn!

Home>Nieuws>Branchenieuws>Uitsluitsel over verkoop producten met neonicot...

Branchenieuws

Uitsluitsel over verkoop producten met neonicotinoiden

07 april 2014
Deel met je vrienden
 
Uitsluitsel over verkoop producten met neonicotinoiden
Er komt geen algeheel verbod voor de verkoop van producten met neonicotinoiden. Daarnaast zijn de plannen voor toonbankverkoop van biocidenproducten van de baan. Zo werd onlangs bekend gemaakt.
 
In juni 2013 nam de Tweede Kamer twee moties aan van de Partij van de Dieren: de eerste betrof een algeheel verbod op verkoop van producten met neonicotinoiden (bijvoorbeeld mierenlokdoosjes) aan particulieren. De tweede motie betrof de wens om biocidenproducten alleen nog van achter de toonbank te verkopen. Staatssecretaris Mansveld heeft het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) gevraagd om een herbeoordeling van de neonicotinoidenproducten. Ook heeft zij een onderzoeksbureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar het draagvlak van de verkoop van alle biocidenproducten vanachter de toonbank.  Inmiddels zijn de resultaten daarvan bekendgemaakt.
 

1. Neonicotinoiden: geen algeheel verbod

Biociden is een verzamelnaam voor alle producten die ten doel hebben levend organisme (bacteriën, luizen, vlooien, mieren, vliegen etc.) te doden. In biociden kunnen veel verschillende stoffen zitten, bijvoorbeeld neonicotinoïden. Bij neonicotinoiden gaat het om 14 producten, waaronder  mierenlokdoosjes, mierenpoeder en vliegenstrips. Het Ctgb heeft met name gekeken naar de risico’s voor kinderen en bijen, maar concludeerde dat de risico’s te verwaarlozen zijn. Er volgt daarom geen grondige herbeoordeling van deze producten, ze blijven dus in de winkels te koop en er komt geen algeheel verbod.
 

2. Geen toonbankverkoop biociden

Onderzoeksbureau KLB heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de toonbankverkoop. Zij heeft onder meer gesproken met detaillisten, brancheverenigingen (o.a. CBD)  en milieuorganisaties. De conclusie van het onderzoek is dat er veel verschillende soorten biociden zijn. Nergens in de EU worden biociden verplicht vanachter de toonbank verkocht. Er bestaat in Nederland weinig draagvlak voor de toonbankverkoop en de toonbankverkoop zal naar verwachting niet leiden tot een vermindering van milieu- en gezondheidsrisico's, omdat consumenten naar alternatieven zullen zoeken. Ze willen immers een probleem oplossen. Deze alternatieven brengen meer risico's met zich dan de door het Ctgb toegelaten middelen.
 
Wel onderschrijft de staatsecretaris het doel van de moties, te weten het terugdringen van het gebruik door particulieren door gerichte voorlichting te geven aan particulieren en ze te wijzen op de risico's. Daarom stelt zij de volgende aanpak voor:
  • Milieu Centraal wordt gevraagd om een voorlichtingscampagne op touw te zetten, waarbij aandacht besteed wordt aan alternatieven voor biociden.
  • Ze start een onderzoek naar haalbaarheid van een kassacheck zoals bij geneesmiddelen.
  • Ze gaat in overleg met het bedrijfsleven om te kijken of er uitsluitend gebruiksklare producten op de markt komen, zodat gebruikers niet direct meer in aanraking kunnen komen met risicovolle stoffen.

Over het CTGB

De taak van het Ctgb is om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu. Ook beoordeelt het Ctgb of de middelen werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht én gebruikt mag worden. Daarbij worden ook duidelijke voorschriften verplicht gesteld, die minimaal op het etiket moeten worden gezet.
 
Bron: CBD
 
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel met je vrienden
 
Lijfblad 7

Lijfblad 7 is uit!

Bekijk bovenstaand magazine online >
doemeewin-LB07-2017-banner-rechtsbanner-tempocol-v2Canesten_Banner-Lijfbladbanner-pharmaconproefexamens-v1-2017