Houd je vakkennis up-to-date en neem elke dag een kijkje op Lijfblad.nl. Zo kun je jouw klanten nog beter van dienst zijn!

Home>Nieuws>Branchenieuws>Voor KNDB, FNV en CNV telt duurzame inzetbaarhe...

Branchenieuws

Voor KNDB, FNV en CNV telt duurzame inzetbaarheid medewerkers zelfstandige drogisterijbedrijven

06 augustus 2013
Deel met je vrienden
 
Voor KNDB, FNV en CNV telt duurzame inzetbaarheid medewerkers zelfstandige drogisterijbedrijven
Door de oprichting van de Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID), voegt de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB), samen met FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond, wederom een mooie kleur toe aan haar palet van initiatieven om werkgevers en medewerkers van zelfstandige drogisterijbedrijven financieel te ondersteunen bij het optimaal inzetbaar hebben en houden van (oudere) drogisterijmedewerkers.
 
Om dit doel te bereiken voert deze nieuwe Stichting een tweetal regelingen uit: een minder werken regeling en een van werk naar werk begeleidingstraject. Medewerkers van 55 jaar of ouder die minimaal 10 jaar bij een zelfstandig drogisterijbedrijf werken, komen hiervoor in aanmerking onder de volgende voorwaarden.
 

Minder werken regeling

Werknemers van 63+ kunnen vanaf twee jaar voor de ingangsdatum van hun ouderdomspensioen (AOW) in aanmerking komen voor een minder werken regeling. Zij kunnen 25% minder werken, tegen hun volledige brutoloon, waarbij Stichting DID 25% van dit brutoloon aan de werkgever financiert. Met deze regeling blijft de kennis van deze medewerkers behouden voor de werkplek en kunnen zij – die de beëindigde VUT feitelijk al in het vizier hadden – op een prettige manier hun werkzame leven gefinancierd afbouwen.
 

Werk naar Werk begeleidingstraject

In geval van gedwongen bedrijfssluiting, reorganisatie, surseance of faillissement kan de werkgever ten behoeve van zijn oudere werknemer(s) (55+) een beroep doen op Stichting DID ter financiering van een werk naar werk-begeleidingstraject. Tot 6 maanden na faillissement kan ook de werknemer zelf een beroep doen op financiering. Dit begeleidings- en/of opleidingstraject kan bestaan uit (om)scholing, outplacement, sollicitatietraining en andere trajecten die de arbeidsmobiliteit van de werknemer bevordert.
 

Stichting DID

Stichting DID is een door werkgevers (KNDB) en werknemers (FNV en CNV) opgerichte Stichting. De activiteiten zijn gestart op 1 juli 2013 en de uitvoering is ondergebracht bij de Stichting Servicekantoor AGH in Rijswijk. De Stichting maakt gebruik van de opgebrachte gelden van de voormalige regeling Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche (VUT), die eind 2012 is geëindigd, en heeft een tijdelijk karakter. Nicole Hoetjes, algemeen secretaris van de KNDB – mede-initiatiefnemer van deze nieuwe Stichting - en tevens voorzitter van Stichting DID, voorziet dat de branche zeker de komende zeven jaar deze reeds opgebrachte gelden kan aanwenden voor genoemde doelen. Hiermee geeft de branche aan belang te hechten aan het thema duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers.
 
Werkgevers en werknemers die gebruik willen maken van de regelingen, kunnen voor meer informatie terecht op www.ssagh.nl of www.kndb.org.
Bron: KNDB
 
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel met je vrienden
 
Lijfblad 7

Lijfblad 7 is uit!

Bekijk bovenstaand magazine online >
doemeewin-LB07-2017-banner-rechtsbanner-tempocol-v2Canesten_Banner-Lijfbladbanner-pharmaconproefexamens-v1-2017