31 augustus 2022

Algemeenverbindendverklaring KNDB-CAO

De KNDB-CAO is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de KNDB-CAO op alle werknemers van zelfstandige drogisterijen van toepassing is, ook op werknemers van werkgevers die niet bij de KNDB zijn aangesloten (grootwinkelbedrijf is uitgezonderd op de KNDB-CAO).

De algemeenverbindendverklaring geldt per 26 augustus 2022, de datum van publicatie in de Staatscourant. De KNDB-CAO heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 juli 2023. Het cao-boekje en de loonschalen zijn hier te downloaden.

De KNDB heeft in 2022 een CAO afgesloten voor medewerkers van zelfstandige drogisterijbedrijven. Het betreft hier de KNDB-CAO die een looptijd heeft van 1 januari 2022 tot 1 juli 2023 en is afgesloten door werkgeverspartij KNDB en werknemerspartijen CNV Vakmensen en FNV Handel. De KNDB-CAO is per 30 mei 2022 aangemeld bij het ministerie onder CAO-nummer 4255.

CAO-boekjes van de KNDB-CAO worden kosteloos aan KNDB-leden beschikbaar gesteld.

Branche-CAO t/m 2021

Tot 1 juli 2021 beschikt de branche over de CAO Drogisterijbranche, voor personeel werkzaam in de drogisterijbranche (zowel bij grootwinkelbedrijf als zelfstandigen). Die CAO Drogisterijbranche is formeel opgezegd per 1 juli 2021 maar kent vanzelfsprekend nawerking.

De algemeenverbindendverklaring kun je hier lezen.

Bron: KNDB
Image by pch.vector on Freepik

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten