19 september 2017

Botanicals en gezondheidsclaims: een update

Momenteel bekijkt De Europese Commissie welke richting overheden, het bedrijfsleven en andere stakeholders op willen met de claims voor botanicals, die al on hold zijn sinds 2010. Zo hoopt de Europese Commissie tot een concreet voorstel te komen betreffende de beoordeling van gezondheidsclaims van botanicals. De grote vraag is of het gebruik van botanicals in levensmiddelen apart geregeld moet worden.

Korte terugblik


Standaard geldt het volgende: als gezondheidsclaims voor levensmiddelen worden gebruikt, moeten deze voldoen aan de Claimsverordering. In 2010 bleek echter dat dit voor botanicals een verhaal apart is. Toen de European Food Safety Authority (EFSA) destijds een deel van de claimaanvragen voor botanicals beoordeelde volgens de huidige beoordelingsnormen, werd geen enkele indiening positief gehonoreerd.

De EFSA vond de traditionele data voor de onderbouwing van gezondheidsclaims te licht, terwijl medische claims voor traditionele kruidengeneesmiddelen wél toegelaten worden op basis van traditionele data. Deze verwarring leidde tot een staking van de beoordeling voor gezondheidsclaims van botanicals door de Europese Commissie.

Echter was dit niet het enige probleem: waar er voor het gebruik van vitamines en mineralen Europese wetgeving is, is deze er voor ‘andere’ fysiologische actieve voedingsstoffen (nog) niet. Daarom is er een roep om harmonisatie van de te gebruiken stoffen in voedingssupplementen.


Mogelijke oplossingen


De meest voor de hand liggende optie voor de harmonisatie van voedingssupplementen zou het opstellen van een positieve lijst (lijst met toegestane combinaties) en/of een negatieve lijst (lijst met verboden stoffen) zijn.

Alle toegestane stoffen op de positieve lijst worden dan getoetst op veiligheid en biologische beschikbaarheid. Ook al is dat voor kruiden een enorme klus. Maar het is ook andersom mogelijk: bij het vaststellen van een negatieve lijst, worden stoffen dan beoordeeld op basis van onveiligheid. In Nederland kennen we al een dergelijke negatieve lijst voor kruiden, op Europees niveau nog niet. Het opstellen van de negatieve lijst lijkt dan ook de snelste weg – mits de EU-lidstaten het erover eens worden.


To be continued


Vooralsnog is er geen uitsluitsel over de zaak ‘botanicals en gezondheidsclaims’ en is de Europese Commissie nog in beraad. Wordt vervolgd.

 
Bron: NPN, branchevereniging gezondheidsproducten

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten