31 januari 2019

Breast International Group viert 20ste verjaardag

Volgens recente cijfers (bron: GLOBOCAN 20181) is borstkanker in 2018 veruit de meest voorkomende kanker bij vrouwen (24 %), met 2,1 miljoen diagnoses en maar liefst 627.000 overlijdens (72 overlijdens/uur) wereldwijd en 98.755 in Europa. Het is de dodelijkste kanker in absolute aantallen. De frequentiecijfers van borstkanker zijn het hoogst in de zogenaamde ontwikkelde gebieden (Australië, Nieuw-Zeeland, Europa en Noord-Amerika).

Artikel Big Video V2

Het European Cancer Information System (ECIS) schat dat in Europa 404.920 vrouwen een borstkankerdiagnose hebben gekregen in 2018. Gelukkig dalen de sterftecijfers als gevolg van het hedendaagse onderzoek dat tot meer gepersonaliseerde behandelingen leidt. Breast International Group (BIG) viert dit jaar haar 20e verjaardag en blijft belangrijke klinische studies en onderzoeksprogramma’s op wereldniveau uitvoeren met het oog op betere behandelingen van borstkanker. In aanloop naar 4 februari (Wereldkankerdag) maken we plaats voor enkele toelichtingen en de voorstelling van een buitengewone ivzw met hoofdzetel in Brussel…

https://youtu.be/wpCsHoCAHvo

BIG is een internationale vereniging zonder winstoogmerk, die het grootste wereldwijde netwerk van academische onderzoeksgroepen vormt die onderzoek voeren naar behandelingen tegen borstkanker. De doelstelling is die zoektocht op internationaal niveau te vergemakkelijken en te versnellen. Verschillende klinische studies en onderzoeksprogramma’s van BIG worden beschouwd als opmerkelijk, en voeren bijzonder innovatieve concepten in die bijdragen aan belangrijke doorbraken of die het pad effenen naar een meer gepersonaliseerde behandeling van borstkanker.

Toen 20 jaar geleden een diagnose van borstkanker werd gesteld, waren de behandelingsopties heel beperkt en de overlevingskansen laag. Maar vandaag kunnen dankzij de onderzoeksinspanningen meer gepersonaliseerde behandelingen worden aangeboden. Het streefdoel is dat de volgende generatie de vruchten van de onderzoeken kan plukken zodat borstkanker overwonnen kan worden.

Internationaal samenwerkende groepen

Hoewel aanvankelijk bedoeld om tegemoet te komen aan een cruciale behoefte in Europa, heeft het idee van BIG al snel coöperatieve academische groepen aangetrokken uit andere delen van de wereld. Vandaag vertegenwoordigt BIG een netwerk van 59 nationale en internationale samenwerkende groepen die verbonden zijn aan een paar duizend gespecialiseerde ziekenhuizen en onderzoekscentra over de hele wereld, met meer dan 10.000 gerenommeerde borstkankerspecialisten. BIG werkt ook nauw samen met het US National Cancer Institute en de North American Breast Cancer Group om samen op te treden als een echte integrerende kracht op het vlak van borstkankeronderzoek. BIG is dus een netwerk met wereldwijde roeping, dat zich uitsluitend toelegt op het voeren en coördineren van borstkankeronderzoek aan de hand van klinische studies en innovatieve onderzoeksprogramma’s.

Vandaag worden onder toezicht van BIG meer dan 30 klinische studies en talloze onderzoeksprogramma’s uitgevoerd of ontwikkeld. Sinds 1999 namen meer 95.000 patiënten deel aan BIG-studies.

Het onderzoek van BIG wil een antwoord bieden op vragen die een fundamentele impact kunnen hebben op het leven van de patiënten en op de maatschappij.

Bijvoorbeeld:

  • Hoe de behandelingen identificeren die het best passen bij een individuele patiënt?
  • Hoe evolueert gemetastaseerde borstkanker en hoe kan die gestopt worden?
  • Welke patiënten kunnen gespaard blijven van chemotherapie en de bijwerkingen daarvan?
  • Hoe zit het met de radiotherapie – zijn er patiënten die, op een veilige manier, van die behandeling gespaard kunnen blijven?
  • Wat is de beste manier om borstkanker bij mannen te behandelen?
  • Hoe moeten we borstkanker en zwangerschap aanpakken?
  • Moeten de behandelingen gelijktijdig of na elkaar worden toegediend en hoelang?
  • Kunnen goedkopere geneesmiddelen een efficiënte behandeling bieden voor sommige patiënten?
  • Kan gebruik worden gemaakt van het immuunsysteem van het lichaam om de ziekte te bestrijden?

Specifieke genetische mutaties 


Een groot aantal studies van BIG richten zich voortaan op groepen van patiënten met specifieke genetische mutaties in hun tumoren, om steeds meer gepersonaliseerde en gerichte kankerbehandelingen te ontwikkelen. Ze anticiperen ook op de toekomst, door biologische monsters te verzamelen die nadien onderzocht worden om een beter inzicht te verwerven in de biologie van de tumoren en om te begrijpen waarom sommige patiënten goed reageren op de behandelingen en anderen niet, en hoe betere therapeutische beslissingen kunnen worden genomen. De resultaten van een groot aantal studies - waaraan duizenden patiënten wereldwijd hebben deelgenomen - worden als referentiepunten beschouwd en hebben reeds tot veranderingen geleid in de manier waarop miljoenen personen behandeld worden. Onderzoek is essentieel om meer inzicht te verwerven in borstkanker, om de biomarkers te identificeren die noodzakelijk zijn om de behandelingen aan elke patiënt aan te passen en om ervoor te zorgen dat de laboratoriumresultaten snel worden omgezet in bruikbare tools voor klinieken, terwijl klinische ervaring op haar beurt nieuw laboratoriumonderzoek blijft stimuleren.

Wordt vervolgd!

Bron: Breast International Group (BIG)

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten