1 november 2022

Campagne Bloedserieus

Deze maand start de campagne Bloedserieus, waarin extra voorlichting wordt gegeven over de mogelijke oorzaken van hevig menstrueel bloedverlies (HMB) en de behandelingen die er zijn. Circa 500.000 Nederlandse vrouwen ervaren dit gynaecologisch probleem waardoor verzuim van werk, sport, sociale activiteiten en productiviteitsverlies op de loer liggen.

Onder de ongeveer 4,5 miljoen menstruerende vrouwen, ervaart een groot deel daarvan klachten. Recent onderzoek van WOMEN Inc. en Motivaction¹ laat zien dat 84% van de vrouwen rondom of tijdens de menstruatie ongemakken of klachten ervaart. Van hen heeft 82% zelfs veel tot zeer veel last. Pijn, hevig bloedverlies en de angst om door te lekken worden het meest genoemd. Circa 60% van de vrouwen met klachten geeft aan hierdoor belemmerd te worden in het dagelijks leven.

Door kennisgebrek en taboes is onvoldoende duidelijk welke klachten er ‘nu eenmaal bij horen’. Veel vrouwen weten niet wanneer het gerechtvaardigd is om een afspraak met de huisarts te maken of om doorverwijzing te vragen naar de gynaecoloog. Zo wacht bijna de helft van de vrouwen langer dan een jaar om hulp te zoeken. En 17% wachtte zelfs langer dan 5 jaar, zo blijkt uit de peiling.¹ Maar liefst een derde van de vrouwen zoekt helemaal geen hulp. Een late diagnose en behandeling brengen onnodige gezondheidsrisico’s met zich mee.

Hevig menstrueel bloedverlies

Ongeveer 1 op de 5 vrouwen tussen de 35 en 55 jaar krijgt te maken met hevig menstrueel bloedverlies (HMB).² Symptomen van HMB zijn: een korte cyclus (minder dan 21 dagen), een langdurige menstruatie (meer dan 7 dagen), pijnlijke menstruaties, veel bloedverlies en het verlies van stolsels.³ Vrouwen met HMB hebben vaak meerdere menstruatieproducten tegelijk nodig om doorlekken te voorkomen en moeten tampons en maandverband soms om de 1-2 uur verwisselen.

Over de campagne Bloedserieus

De campagne Bloedserieus informeert vrouwen in de campagnemaand november én het jaar rond over de oorzaken van hevig menstrueel bloedverlies en de behandelopties die er zijn; via de website én via (online) events. De campagne moedigt vrouwen dan ook aan hun menstruatieverhaal te delen. Met elkaar én met de arts. Onder meer in ziekenhuizen wordt tijdens de campagnemaand extra voorlichting gegeven.

De website hevigbloedverlies.nl en de campagne Bloedserieus zijn een initiatief van Hologic. Hologic is een internationaal bedrijf in innovatieve, medische technologie en diagnostiek, gericht op het verbeteren van (vrouwen)gezondheid door vroege detectie en minimaal invasieve behandelingen.

Bronnen & referenties
1 Gijsbers, L & Duist, L, van. (2022). Een onderzoek naar het effect van menstruatieklachten op het dagelijks leven. Motivaction, peiling in opdracht van WOMEN Inc. Pagina bezocht: 20-10-2022. Beschikbaar via https://www.womeninc.nl/wp-content/uploads/2022/09/Rapportage-Een-onderzoek-naar-het-effect-van-menstruatieklachten-op-het-dagelijks-leven.pdf. 2 Shapley M, Jordan K, Croft PR. An epidemiological survey of symptoms of menstrual loss in the community. Br J Gen Pract. 2004 May;54(502):359-63. 3 Hevigbloedverlies.nl. Hologic. Pagina bezocht: 20-10-2022. Beschikbaar via https://www.hevigbloedverlies.nl/hevig-bloedverlies#hb-symptoms.

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten