20 december 2021

Coalitie-akkoord vraagt om stimuleren zelfzorg

Het aanstaande kabinet-Rutte IV zet in op het verbeteren van gegevens- en datauitwisseling tussen zorgaanbieders, en met patiënten. Ook benadrukt het een inzet op Europese onafhankelijkheid (van andere landen) voor genees- en hulpmiddelen.

Het Coalitie-akkoord, wat de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie hebben gepresenteerd op 15 december, ligt er. De zorgkosten stijgen de komende jaren door, maar het kabinet wil die gaan afremmen. De verdere invullingen van deze bezuinigingen worden nog geconcretiseerd in nieuwe zorgakkoorden.

Een belangrijk onderdeel van het akkoord vormt het beleid omtrent de gezondheidszorg. Het uitgangspunt is: “Iedereen moet zeker zijn van passende en betaalbare zorg: jong of oud, nu en in de toekomst”. De coalitie vermeldt ook: “Een gezonde samenleving vraagt ook om het nemen van verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar.” Zelfzorg bij eenvoudige gezondheidsklachten is daar bij uitstek voor geschikt.

In alle gevallen dat zelfzorg mogelijk en verantwoord is, kan er meer gebruikt worden gemaakt van de economische voordelen van zelfzorg. Zorgprofessionals, zoals huisartsen en apothekers, zijn van groot belang bij het vergroten van de zelfredzaamheid van patiënten.

Modules

Neprofarm heeft speciaal voor huisartsen en apothekers een aantal modules voor het farmacotherapeutisch overleg (FTO) laten ontwikkelen door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), waarin aandacht is voor zelfzorg. Daarnaast heeft Neprofarm het gratis zelfzorgadviesblok ontwikkelt waarmee huisartsen hun patiënten eenvoudig een zelfzorgadvies kunnen meegeven.

De coalitie wil de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar houden en merkt op dat dit van de politiek goede en stevige keuzes en hervormingen vraagt, die tijd kosten en waarbij passende zorg de norm is.

Passende zorg

Passende zorg betekent volgens de Coalitie “dat zorg bewezen effectief is en overbehandeling wordt voorkomen. Het betekent ook dat zorg gericht is op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven; dat zorg samen met patiënt en professional tot stand komt en dat zorg op de juiste plek geleverd wordt. Zorg die vaak voorkomt en niet complex is, is voor iedereen dichtbij beschikbaar, terwijl complexe zorg die weinig voorkomt gespecialiseerd is."

Bij de drogist zijn zelfzorggeneesmiddelen, voor eenvoudige gezondheidsklachten die niet complex zijn, makkelijk verkrijgbaar. Zelfzorg is bij dergelijke kwalen dus de juiste zorg op de juiste plek. En waar mensen uit onzekerheid over de ernst van hun klachten nog de huisarts raadplegen, is het zelfredzaam maken van die patiënte ook de juiste zorg.

Verder vermeldt het Coalitie-akkoord: “Passende zorg betekent dat de tweede lijn dezelfde zorg niet voor een hoger tarief kan declareren maar ook dat de rol van huisartsen versterkt wordt en zij voldoende tijd en capaciteit hebben.”

Door het stimuleren van zelfzorg bij kleine kwalen kan die capaciteit bij huisartsen daarvoor juist worden vrijgemaakt.

Basispakket

Vergoedingen spelen onmiskenbaar een belangrijke rol in het bereiken van passende zorg. De coalitie wil “de toets op het basispakket op basis van een kader voor passende zorg” verbeteren en verbreden. Neprofarm juicht dat van harte toe. Vaak worden geneesmiddelen nog uit het basispakket vergoed, terwijl er ook goede alternatieven als zelfzorgmiddelen beschikbaar zijn.

En in die gevallen dat zelfzorggeneesmiddelen bij chronisch gebruik wel worden vergoed (bijvoorbeeld laxantia en allergiemiddelen) is die vergoeding minder gunstig dan voor equivalente, duurdere receptgeneesmiddelen. Voor mensen die hun eigen risico jaarlijks niet ‘vol’ maken is het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen vaak goedkoper dan soortgelijke medicatie op recept.

Zelfzorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de gestelde doelen voor de gezondheidszorg in het Coalitie-akkoord.

Impact van zelfzorg in Europa

Ruim 1,2 miljard gevallen van milde klachten worden momenteel opgelost door zelfzorg in Europa. Dit levert een besparing op van ruim 23 miljard euro per jaar voor de directe- en indirecte kosten in de gezondheidszorg en ruim 10 miljard aan man-uren. Door uitbreiding van zelfzorg bij kleine kwalen zou nog eens bijna 18 miljard extra per jaar kunnen worden bespaard. Lees het gehele artikel over dit topic hier.

Bron: Neprofarm

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten