27 september 2021

Coronamaatregelen bij examenafnames

De overheid heeft een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd per 25 september die ook van invloed zijn op de examenafnames door Pharmacon.

Zo verandert de basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ in een dringend advies om afstand te houden. Pharmacon heeft ervoor gekozen om dit advies op te volgen. Voorlopig blijft in de examenlocaties de anderhalve meter maatregel zoveel mogelijk gehandhaafd. Tussen de examenplekken blijft de komende tijd dus 1 examenplek vrij. Dit betekent dat de examenlocaties voor maximaal 50% volgeboekt kunnen worden.

Kosteloos omboeken

Voor wat betreft het kosteloos omboeken in verband met coronaklachten verandert er wél iets per 15 oktober a.s. Vanaf die datum wordt een ziekmelding wegens coronaklachten gelijkgesteld aan een afmelding om medische redenen: examenreglement artikel 6.3 (zie ook Pharmacon.nl). Als een kandidaat met coronaklachten zich afmeldt en een positieve GGD-coronatest kan overleggen, dan krijgt de kandidaat het examengeld (minus € 25,- administratiekosten) terug.

Vanaf 1 oktober staan de nieuwe exameneisen voor 2022 op https://www.pharmacon.nl/

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten