30 maart 2021

DID wijzigt interventievergoedingen

Per 1 juli 2021 vergoedt stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) 50% van de interventiekosten die een zelfstandige drogisterijondernemer maakt als een verzekeraar niet alle kosten vergoedt.

Het gaat daarbij om interventies die ervoor zorgen dat uitgevallen medewerkers sneller kunnen terugkeren in het werkproces of preventieve interventies ter voorkoming van uitval. “Hiermee sluit DID aan bij de ontwikkelingen die we zien op het gebied van verzuimverzekeringen”, aldus DID-werkgeversvoorzitter Nicole Hoetjes.

Meer focus op duurzame inzetbaarheid

Nicole Hoetjes: “Verzekeraars vinden het steeds belangrijker om te investeren in duurzame inzetbaarheid, zowel op het vlak van het oplossen als het voorkomen van verzuim. Er is in toenemende mate binnen verzuimverzekeringen ruimte voor interventies als coachingstrajecten, arbeidsdeskundigenonderzoeken of zogenaamde ‘Spoor-2’ trajecten. Een ontwikkeling die DID van harte toejuicht. Nu we deze tendens zo duidelijk zien, is dat aanleiding om de tegemoetkomingen vanuit DID te verlagen. De huidige verzekeringsmarkt biedt ondernemers voldoende mogelijkheden om een passende en betaalbare verzuimverzekering af te sluiten voor hun medewerkers.”

Een goede verzekering is een must

Ondanks dat DID nog steeds een deel van de interventiekosten kan vergoeden, benadrukt DID dat een goede verzuimverzekering een belangrijke basis is en blijft. Hoetjes: “Als ondernemer is het verstandig om te kijken naar een verzekering die een goed interventiebudget biedt. Nu DID de interventieaanvulling verlaagt, geldt dat des te meer.” Een optie kan zijn om gebruik te maken van de mantelovereenkomst die de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) heeft gesloten voor zelfstandige drogisterijondernemers. Nicole Hoetjes: “De KNDB hecht veel waarde aan een ruim interventiebudget in een verzuimverzekering. In 2015 sloot de KNDB een mantelovereenkomst met de Goudse, inmiddels is deze per 2021 opgevolgd door een mantelovereenkomst met Mercer. Daarbij is het royale interventiebudget van € 4.000,- per werknemer gehandhaafd. Bijkomend voordeel is een 10% lagere premie dan bij de prolongatie van een huidige verzekeraar. Want als ondernemer is een aantrekkelijke premie uiteraard ook belangrijk.”

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten