22 juni 2021

Duurzaamheidsplatform

De Nederlandse Cosmetica Vereniging heeft onlangs een duurzaamheidsplatform gelanceerd, dat samen met de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) en de Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV) is opgezet. Op het platform wordt informatie gebracht over hoe de cosmeticasector zich duurzaam ontwikkelt.

Initiatieven over verduurzaming kunnen bedrijfsspecifiek, sector-breed of zelfs sector-overschrijdend zijn.
De naam van het platform is steedsduurzamer.nl

Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 

Veel bedrijven hanteren de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDGs). Deze 17 doelen zijn opgesteld als een blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst. De SDGs geven organisaties en overheden concrete thema’s waaraan zij kunnen werken, en vormen dan ook de perfecte basis voor steedsduurzamer.nl. De initiatieven van de industrie die op de site zijn uitgelicht zijn ook te vinden aan de hand van de SDGs waar zij aan bijdragen.

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn gesteld voor 2030, en met de implementatie hiervan helpen cosmeticabedrijven mee de wereld een betere plek te maken in 2030. De implementatie van de SDGs gaat bijvoorbeeld via:

  • Het verduurzamen van de product verpakkingen;
  • Zorgen voor eerlijke levensomstandigheden bij winning van cosmetica-ingrediënten;
  • Hernieuwbare energie gebruiken in het productieproces;
  • De positie van vrouwen in het bedrijfsleven en in de wetenschap verbeteren;
  • Meewerken aan nieuwe duurzamere consumptiesystemen voor cosmetica;
  • Het conserveren van beschermde plantsoorten.Foto door via freepik

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten