7 april 2022

Europees verbod voor microplastics

De Europese wetgever werkt samen met het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) en haar comité voor risicobeoordeling (RAC) aan een Europees verbod voor microplastics. Dit verbod wordt opgesteld op basis van wetenschappelijke inzichten, met als doel de problematiek rond microplastics op te lossen.

Hierin is voor microplastics een zorgvuldig wetenschappelijke definitie opgenomen. De definitie is door het Comité voor Risicobeoordeling (RAC) en het Comité sociaaleconomische analyse (SEAC), beiden samengesteld uit onafhankelijke vooraanstaande Europese wetenschappers, opgesteld. 
Alle belanghebbenden, waaronder prominente wetenschappers en NGO’s, hebben hierop commentaar geleverd.

De cosmeticasector neemt de problematiek van vervuiling door (micro) plastics serieus en kijkt naar effectieve en op wetenschap gebaseerde oplossingen. ECHA heeft voor Europa een wetenschappelijke definitie voor microplastic opgesteld. Deze dient voor toekomstige EU-wetgeving.

Microplastics

Microplastics zijn zeer veelzijdige en uiteenlopende ingrediënten. Het zijn kleine, vaste en persistente plastic deeltjes. Andere deeltjes worden niet als microplastics beschouwd. Microplastics worden niet toegevoegd om kosten te besparen, maar om essentiële functies in de eindproducten te vervullen. In anti-zonnebrandmiddelen worden ze bijvoorbeeld toegevoegd om een goede verspreiding van de uv-filters op de huid te bewerkstelligen. Dit is van belang voor een goede bescherming tegen schadelijke uv-straling. In mascara zorgen ze voor houvast van het product aan de wimpers.

Uitfaseren

Enkele jaren geleden zijn de microbeads (plastic scrubdeeltjes) op initiatief van de industrie uit de producten verwijderd. In 2018 waren 97% van alle microbeads uitgefaseerd. Het uitfaseren van de overige microplastics is ingewikkelder. 

Je kan de microplastics zien als het cement tussen de bakstenen in een huis: als je dat weghaalt stort het hele huis in. Zo resulteert het verwijderen van een microplastics uit een formule er soms in dat de hele formule van de basis opnieuw opgebouwd moet worden. De industrie zoekt naar biologisch afbreekbare alternatieven voor microplastics, koplopers zetten dergelijke alternatieven al in. De duur van uitfasering in het portfolio van een bedrijf hangt af van de complexiteit, het aantal formuleringen en de beschikbaarheid van veilige alternatieven.

Productveiligheid 

Productveiligheid heeft de hoogste prioriteit voor de cosmetica-industrie. Voor ieder product moet dit beoordeeld worden voordat het op de markt komt. Experts doen dit op basis van wetenschappelijke kennis.

Voor de consument staat op ieder product vermeld wat erin zit. Aan de naam van een ingrediënt kan je echter niet zien of het een microplastic is. Hiervoor is meer inzicht in de eigenschappen van de stof nodig. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we je door naar deze link.

Oplossen

De cosmetica-industrie zet alles in het werk om het microplastics probleem op te lossen. Daarnaast heeft de industrie vertrouwen in de nieuwe EU-wetgeving die binnenkort van kracht wordt en die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek. ECHA zelf beschrijft het voorstel als "het meest uitgebreide beperkingsinitiatief ter wereld voor vermindering van de uitstoot van opzettelijk gebruik van microplastics”.

Bron: Nederlandse Cosmetica Vereniging

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten