5 januari 2023

Geactualiseerde Reclamecode Cosmetische Producten

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) heeft de in 2015 opgestelde Reclamecode Cosmetische Producten (RCP) geactualiseerd. Deze is aangenomen door het bestuur van de Stichting Reclame Code (SRC) en daarmee onderdeel geworden van de Nederlandse Reclame Code. De RCP is vanaf 1 januari 2023 van toepassing op de gehele branche.

Het initiatief tot Europese zelfregulering van cosmeticareclame is ooit genomen door de Europese cosmetica vereniging (Cosmetics Europe), zij heeft ook tot een update besloten. De industrie heeft gemeend zelf regels te moeten opstellen voor verantwoorde reclame om zo het vertrouwen van consumenten in haar reclame-uitingen te behouden. De Europese charter & guiding principles van Cosmetics Europe hebben als basis gefungeerd voor de geactualiseerde RCP.

Marjolein van Oostrum, woordvoerder van de NCV: “zelfregulering is een belangrijk instrument voor onze sector om onze vrijwillige en proactieve commitment te tonen voor het verder beschermen van consumenten tegen misleidende beweringen en reclame in een veranderende maatschappij, onder meer als gevolg van de snelle evolutie van digitale technologie.”

In de RCP wordt benadrukt dat reclame via social media dient te voldoen aan de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing en duidelijk herkenbaar moet zijn. Ook beweringen met betrekking tot het milieu of ethische standaarden moeten dusdanig zijn dat consumenten in staat worden gesteld duurzame keuzes te maken. Verder zijn de bepalingen voor reclame, gericht op kinderen, minderjarigen en kwetsbare consumenten, in het bijzonder via social media, aangescherpt.

Bron: Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)
Foto: macrovector - Freepik

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten