1 maart 2022

Jodiumtabletten alleen innemen na advies overheid 

Door de hoge vraag naar jodiumtabletten (kaliumjodide) bij drogisten heeft het ministerie van VWS aangegeven geen extra jodiumtabletten te distribueren vanwege de situatie in Oekraïne.

Het ministerie wijst erop dat jodiumtabletten alleen preventief ingenomen moeten worden, op het moment dat de overheid het adviseert - bijvoorbeeld via NL-Alert. De jodiumtabletten werken alleen als ze kort voor of op het moment van besmetting worden ingenomen.

Volgens VWS kunnen drogisten en apothekers de jodiumtabletten verkopen met vermelding dat het niet wordt aangeraden de tabletten in huis te halen in verband met de situatie in Oekraïne. De jodiumtabletten zijn nog steeds bedoeld voor de doelgroep in de nabijheid van kernreactoren in en om Nederland.

Voedingssupplementen beschermen niet

Voedingssupplementen met jodium zijn niet hetzelfde als jodiumtabletten die je gebruikt bij een kernongeval. Geef dat bij verkoop dan ook goed aan bij je klant. Voedingssupplementen met jodium beschermen niet tegen radioactieve straling. Deze supplementen bevatten kleine hoeveelheden van het mineraal jodium en zijn bedoeld voor het aanvullen van de voeding.

Het geneesmiddel kaliumjodide (jodiumtablet) bevat een hoge hoeveelheid jodium en is wel bedoeld om schade te verminderen door straling bij een kernongeval, als de overheid dit adviseert. Eén tablet kaliumjodide bevat 65 milligram jodium, terwijl het voedingssupplement de maximale veilige dosering van 150 microgram (0,15 milligram) jodium kan bevatten. 

Bij een kernongeval kunnen er radioactieve stoffen vrijkomen, zoals radioactief jodium. Dit kan door inademing in het lichaam terechtkomen en op langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen. Door kort vóór het vrijkomen van radioactieve straling jodiumtabletten in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met ongevaarlijk (stabiel) jodium en neemt het minder radioactief jodium op.

Overheid heeft noodvoorraad

Jodiumtabletten kunnen verkocht worden, maar de voorraad is beperkt. Bovendien heeft VWS de beschikking over een noodvoorraad jodiumtabletten. Ook hebben veel huishoudens in Nederland al in 2017 en 2021 tabletten ontvangen om de gevolgen van een ongeluk met een kerncentrale te verkleinen. De jodiumtabletten zijn 10 jaar houdbaar, daar is in de planvorming rekening mee gehouden. Mensen tot 40 jaar die binnen 25 km van een centrale wonen, zwangeren en jongeren tot 18 jaar die binnen 100 km van een kerncentrale wonen, hebben de jodiumtabletten destijds ontvangen. Bedoeling is deze te bewaren en slechts in te nemen nadat de overheid dat heeft aangegeven.

De minister van VWS kan in dat geval, na advies van experts van het RIVM en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, besluiten om opdracht te geven de tabletten in te nemen. Inwoners worden hiervan op de hoogte gesteld via de geëigende crisiscommunicatiekanalen zoals NL Alert. Als een incident heeft plaatsgevonden, is er nog voldoende tijd om tot jodiuminname over te gaan.


Bron: Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

Beeld: Medicine bottle photo created by frimufilms - freepik

Meer weten?

Bekijk meer informatie over jodiumtabletten op:

Rijksoverheid.nl

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten