29 april 2020

Maatregelen exameninstituut Pharmacon

Met ingang van 29 april a.s. gaat Pharmacon weer examens afnemen. Wel zijn er in verband met het coronavirus maatregelen getroffen. Aangezien we voorlopig in onzekerheid leven, kan het zijn dat besluiten moeten worden herzien. Het is de verantwoordelijkheid van iedere betrokkene om de regels strikt na te leven.

Alleen dan is het mogelijk dat Pharmacon op basis van deze maatregelen het afnemen van de examens kan laten doorgaan.

Alle examenkandidaten die een examen hebben ingepland, zijn op de hoogte gesteld van de maatregelen. Wij wensen de kandidaten veel succes toe met de voorbereiding op het examen! 

Maatregelen op de examenlocaties: 

- Examenwerkplekken worden 'om en om' ingezet, waardoor er altijd één plek leeg is tussen de kandidaten.        Hiermee wordt geborgd dat er minimaal 1,5 meter afstand tussen de kandidaten is
- Examenwerkplekken worden voor iedere afname schoongemaakt, inclusief de computers (muis, toetsenbord    en koptelefoon)
- Medewerkers van het testcenter die ziekteverschijnselen hebben, blijven thuis
- Medewerkers houden zich aan de richtlijnen van het RIVM (geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.)
- Legitimatiebewijzen worden niet door de medewerkers van het testcenter vastgehouden
- Bij ziekteverschijnselen wordt de kandidaat de toegang ontzegd. Kandidaten die ziekteverschijnselen hebben,    zijn niet welkom op het testcenter. Hen wordt verzocht om hun examen kosteloos te verzetten. Misbruik van    deze regel wordt niet getolereerd.

Maatregelen te nemen door examenkandidaten:


- Examenkandidaten houden zich aan de richtlijnen van het RIVM (geen handen schudden, hoesten en niezen in    je elleboog, etc.)
- Examenkandidaten zijn verplicht de handen te wassen bij binnenkomst op de examenlocatie
- Houd minimaal 1,5 meter afstand, ook in de wachtruimte
- Blijf bij ziekteverschijnselen thuis
- Kom alleen naar het testcenter, begeleiding door bijvoorbeeld familie wordt verzocht buiten het testcenter te    wachten.

Mondelinge examens


Het afnemen van mondelinge examens is uitgesteld tot na 20 mei 2020.


Mochten er vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de Stichting Pharmacon via 0346-584210 of examens@pharmacon.nl

    Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten