19 januari 2023

Meerderheid Kamer lijkt tegen het amendement Van den Berg

Woensdag 18 januari was het debat in de Tweede Kamer over de Verzamelwet VWS 2022. Een amendement dat door het CDA was ingediend en door het overgrote deel van de oppositie wordt gesteund, lijkt niet op steun te kunnen rekenen van de coalitiepartijen VVD, D66 en van de oppositiepartij PVV.

Op verzoek van de koepelorganisatie van supermarkten CBL, heeft minister Kuipers voorgesteld artikel 62 van de Geneesmiddelenwet aan te passen. De voorgestelde wijziging van artikel 62 van de Geneesmiddelenwet maakt onderdeel uit van de Verzamelwet VWS 2022. Volgens de minister zou het enkel gaan om technische aanpassingen aan de wet, maar in het debat bleek dat de voorgestelde wijzigingen een beleidswijziging is die grote gevolgen voor de volksgezondheid kan hebben. Dit leidt tot grote bezorgdheid bij een groot deel van de Tweede Kamer. Zij zijn van mening dat de aangenomen wetswijziging het nu mogelijk maakt dat iedere retailer UAD-geneesmiddelen mag aanbieden, zolang er maar naast het schap een tabletscherm hangt waarmee je verbinding kan maken met een drogist op afstand.

Zorgen aan politiek geuit

Huisartsenkoepels LHV, NHG en AIVG, het Instituut Verantwoord Medicijngebruik, de Consumentenbond, de apothekerskoepels KNMP en NVZA, de Nierstichting de Trombosestichting, KNOV en anderen hebben aan de politiek hun ernstige zorgen geuit over de voorgenomen wetswijziging om UAD-geneesmiddelen breder beschikbaar te maken. UAD-geneesmiddelen, waaronder zware pijnstillers en maagmiddelen zijn veilig bij juist gebruik, maar kunnen bij verkeerd gebruik tot gezondheidsschade leiden. Kleine verpakkingen paracetamol en Ibuprofen, lichte maagmiddelen, neussprays met zoutoplossing en tientallen andere zelfzorggeneesmiddelen zijn als AV-middelen (Algemene Verkoop) al jaren in de supermarkt te koop. Er is geen vraagstuk rondom beschikbaarheid. Het is dan ook onduidelijk welk probleem minister Kuipers met deze wetswijziging wenst op te lossen.

Minister Ernst Kuipers gaat kijken of de regels rond de verkoop van geneesmiddelen die alleen verkocht mogen worden bij de drogist of apotheek aangescherpt moeten worden. Dat heeft hij toegezegd in een Kamerdebat.

Bron bericht: Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten