14 augustus 2018

Online BHV-tool

KNDB regelt het veilig, eenvoudig en betaalbaar

Als ondernemer probeer je ongelukken altijd te voorkomen, maar als het noodlot toch toeslaat wil je dat iedereen binnen je bedrijf weet wat hij of zij moet doen. Het is daarom belangrijk om bedrijfshulpverlening (BHV) goed te organiseren.

Met de aansluiting bij Help123 heeft de KNDB het voor de zelfstandige drogisterijondernemer voor elkaar gekregen dat BHV op eenvoudige wijze, tegen zeer geringe kosten kan worden georganiseerd. Met Help123 maak je een BHV-plan voor je bedrijf, waarin je de BHV-afspraken aangeeft. Daarnaast kunnen alle medewerkers een online BHV-training volgen, waarmee zij leren hoe te handelen bij een noodgeval.

Online training

Met Help123 volgen alle medewerkers via de app/website een online training, net zo lang tot zij geslaagd zijn. De cursus is weliswaar minder intensief door het ontbreken van praktijktraining (die niet noodzakelijk is om aan wettelijke eisen te voldoen), maar wel afgestemd op de dagelijkse praktijk van de drogisterij en voldoet volledig aan de wettelijke normen.

Eenvoudig

Het systeem van Help123 zorgt ervoor dat je niets vergeet en dat alle afspraken in de training van je medewerkers terugkomen. Ook het volgen van de trainingen doen je medewerkers online. Dat kost hen nog geen half uur. Zijn je medewerkers geslaagd? Dan ontvangen zij een certificaat. Dit is een jaar geldig. Als het certificaat dreigt te verlopen, word je eraan herinnerd dat het tijd is voor de jaarlijkse herhaling van de training.

Betaalbaar

Een cursus BHV kost al gauw tussen de € 150 en € 300 per BHV’er per jaar. Met Help123 betaal je slechts € 4,99 exclusief btw per medewerker.

Als je de voorkeur geeft aan een praktijkcursus, of daarmee de kennis in jouw team wilt aanvullen, dan is dat uiteraard een goed idee. De zorg voor veiligheid is ontzettend belangrijk en hoe jij daar als ondernemer invulling aan geeft, is aan jou. Met Help123 zorg je er in ieder geval voor dat je aan de geldende minimale veiligheidseisen voldoet.

Voor meer informatie: https://kndb.org/nieuws/online-bhv-tool-veilig-eenvoudig-en-betaalbaar/

Bron: Koninklijke Nederlandse Drogistenbond (KNDB)

Beeld: Pixabay

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten