14 december 2018

Stichting DID niet meer weg te denken uit branche

In december blik je altijd wel even terug op het jaar dat achter je ligt. Zo ook stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID). En 2018 was voor DID zelfs een bijzonder jaar: het eerste lustrum werd bereikt. Al vijf jaar zet DID zich in voor medewerkers en werkgevers in de zelfstandige drogisterijbranche. Met resultaat!

Goed en gezond werken

Jantien Meeuwsen, DID-adviseur: ‘Vijf jaar stichting DID! Daar zijn we trots op. Steeds meer medewerkers en werkgevers uit de zelfstandige drogisterijbranche weten ons te vinden. DID is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) en CNV Vakmensen. In de stichting zijn onder andere de oude VUT-gelden ondergebracht waarvoor werkgevers en hun medewerkers in het verleden hebben betaald. Via DID zorgen we ervoor dat medewerkers en werkgevers in de zelfstandige drogisterijbranche op een goede en gezonde manier aan het werk kunnen blijven. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een financiële tegemoetkoming bij het verkorten of voorkomen van verzuim, of het begeleiden van medewerkers naar ander werk als de winkel onverhoopt moet sluiten. Ook bieden we mogelijkheden voor oudere medewerkers om hun werk af te bouwen richting hun pensioen en zorgen we voor slachtofferhulp als medewerkers te maken krijgen met traumatische gebeurtenissen – in de winkel of in hun privéleven. Voor werkgevers hebben we een regeling waarmee ze bij uitval tijdelijk een vervanger kunnen inhuren’.

Vijf jaar DID

De afgelopen vijf jaar heeft DID zijn bestaansrecht wel bewezen. Jantien: ‘We hebben zo’n 250 keer vergoedingen uitgekeerd om verzuim te verkorten of te voorkomen. Ook konden we zeventig mensen omscholen en meer dan vijftig medewerkers aan een andere baan binnen of buiten de drogisterijbranche helpen na winkelsluiting. DID ondersteunde veertig werkgevers bij het inhuren van een tijdelijke vervanger en kwam vijftien keer in actie om slachtofferhulp te bieden. Kortom: we zijn de zelfstandige drogisterijbranche echt tot steun met onze regelingen, die ook nog eens allemaal gratis zijn. We zijn ván de branche, vóór de branche!’

DID gaat door!

Na vijf jaar DID gaat de stichting gewoon door. Jantien: ‘Natuurlijk! Op een goede, gezonde én leuke manier aan het werk blijven in de winkel doe je met elkaar, als team. Vandaar dat we zijn gestart met gratis teamsessies. Daarin kijken we naar ieders kwaliteiten en naar hoe je als team nog beter kunt gaan draaien – nu én in de toekomst. We krijgen daar enthousiaste reacties op, dus daar gaan we graag mee door.’ Ook de andere regelingen blijven van kracht. ‘Ik nodig iedereen van harte uit om een kijkje te nemen op onze website, waar alle mogelijkheden staan uitgelegd. Of neem contact met mij op. Wie weet wat we voor jou kunnen doen!’

Lijfblad is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten